O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

uHOTEL

Ada
Tel: + 387 (0) 33 473 971
Adresa: Radenka Abazovića 2
Web: www.hotel-ada.com
E-mail: info@hotel-ada.com

Aleja AA
Tel: + 387 (0) 33 637 655
Adresa: Velika aleja 2
Web: www.hotel-aleja.com
E-mail: info@hotel-aleja.com

Alem
Tel: + 387 (0) 33 655 589
Adresa: Put mladih muslimana 12
Web: www.hotelalem.com.ba
E-mail: hotelalem@hotmail.com

America
Tel: + 387 (0) 33 258 030
Adresa: Himzarina 23
Web: www.hotel-america.ba
E-mail: info@hotel-america.ba

Art
Tel: + 387 (0) 33 232 855
Adresa: Vladislava Skarića 3
Web: www.hotelart.ba
E-mail: info@hotelart.ba

Astra
Tel: + 387 (0) 33 252 100
Adresa: Zelenih beretki 9
Web: www.hotel-astra.com.ba
E-mail: reception@hotelastra.ba

Astra Garni
Tel: + 387 (0) 33 475 100
Adresa: Kundurdžiluk 2
Web: www.astra-garni.com.ba
E-mail: reception@hotelastragarni.ba

Banana City
Tel: + 387 (0) 33 464 111
Adresa: Džemala Bijedića 44
Web: www.banana.ba
E-mail: info@banana.ba

Belvedere
Tel: + 387 (0) 33 262 140
Adresa: Višnjik 2
Web: www.belvedere-sa.com
E-mail: branka@belvedere-sa.com 

BM International
Tel: + 387 (0) 33 774 630
Adresa: Pijačna do br. 2
Web: www.hotelibm.com
E-mail: bc@hotelibm.com

Bosna 1
Tel: + 387 (0) 33 771 340
Adresa: Butmirska cesta 8A
Web: www.hotelbosna.ba
E-mail: info@hotelbosna.ba

Bosnia
Tel: + 387 (0) 33 567 010
Adresa: Kulovića 9
Web: www.bosniahotels.com
E-mail: info@bosniahotels.com

Boutique Bristol
Tel: + 387 (0) 33 977 811
Adresa: Fra Filipa Lastrića 2a
Web: www.boutiquebristol.ba
E-mail: info@boutiquebristol.ba

Boutique 36
Tel: + 387 (0) 33 233 309
Adresa: Safet bega Bašagića 36
Web: www.hb36.ba
E-mail: boutique36@gmail.com

Braća Mujić
Tel: + 387 (0) 33 771 850
Adresa: Džemala Bijedića 212
Web: www.bracamujic.com
E-mail: bc@hotelibm.com

Brass
Tel: + 387 (0) 33 770 600
Adresa: Nike Kolumbića 78
Web: www.brass.ba
E-mail: reservations@brass.ba

Bristol
Tel: + 387 (0) 33 705 000
Adresa: Fra Filipa Lastrića 2
Web: www.bristolsarajevo.com

Brkić
Tel: + 387 (0) 33 454 381
Adresa: Nekeza Smailagića 14a
Web: www.hotel-bp.ba
E-mail: booking@hotel-bp.ba

Central
Tel: + 387 (0) 33 561 800
Adresa: Ćumurija 8
Web: www.hotelcentral.ba
E-mail: info@hotelcentral.ba

Citar
Tel: + 387 (0) 33 403 954
Adresa: Ulica 126. Ilijaške brigade 56
Web: www.citarprodukt.biz
E-mail: info@citarprodukt.biz

City Boutique
Tel: + 387 (0) 33 566 850
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 2
Web: www.cithotel.ba
E-mail: info@cityhotel.ba

Colors Inn
Tel: + 387 (0) 33 276 600
Adresa: Koševo 8
Web: www.hotelcolorsinnsarajevo.com
E-mail: info@colorsinnsarajevo.com

Corner
Tel: + 387 (0) 33 842 355
Adresa: Telali 19
Web: www.hotelcorner.ba
E-mail: info@hotelcorner.ba

Cosmopolit
Tel: + 387 (0) 33 251 100
Adresa: Radićeva 15
Web: www.cosmopolithotel.com
E-mail: hotel.cosmopolit.sa@gmail.com

Delminium
Tel: + 387 (0) 33 627 667
Adresa: Bojnička 100
Web: www.delminium.com
E-mail: info@hoteldelminium.com

Divan
Tel: + 387 (0) 33 238 677
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 54
Web: www.hoteldivan.ba
E-mail: info@hoteldivan.ba

Elegance
Tel: + 387 (0) 33 762 975
Adresa: Željeznička 10
Web: www.hotelelegance.ba
E-mail: info@hotelelegance.ba

Emiran Luxury University Hotel
Tel: + 387 (0) 33 255 755
Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb
Web: www.emiran.ba
E-mail: info@emiran.ba

ETN hotel
Tel: + 387 (0) 33 573 530
Adresa: Safet bega Bašagića 12
Web: www.etnhotel.biz
E-mail: etnhotel@etnhotel.ba

Europe
Tel: + 387 (0) 33 580 400
Adresa: Vladislava Skarića 5
Web: www.hoteleurope.ba
E-mail: reception@hoteleurope.ba

Exclusive
Tel: + 387 (0) 33 580 000
Adresa: Zabrđe 5b
Web: www.hotel-exclusive.ba
E-mail: info@hotelexclusive.ba

Festival
Tel: + 387 (0) 33 270 000
Adresa: Skenderija 58
Web: www.hotelfestival.ba
E-mail: info@hotelfestival.ba

Grand
Tel: + 387 (0) 33 563 100
Adresa: Muhameda ef. Pandže 7
Web: www.hotelgrand.com
E-mail: booking@hotelgrand.com

Hayat
Tel: + 387 (0) 33 570 370
Adresa: Abdesthana 27
Web: www.hotel-hayat.ba
E-mail: info@hotel-hayat.ba

Hecco
Tel: + 387 (0) 33 273 730
Adresa: Medrese 1
Web: www.hotel-hecco.net
E-mail: hotel.hecco@gmail.com

Hercegovina
Tel: + 387 (0) 33 772 100
Adresa: Banjska bb
Web: www.hoteliilidza.ba
E-mail: info@hoteliilidza.ba

Holiday
Tel: + 387 (0) 33 288 000
Adresa: Zmaja od Bosne 4
Web: www.holidaysarajevo.ba

Hollywood
Tel: + 387 (0) 33 773 100
Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23
Web: www.hotel-hollywood.ba
E-mail: info@hotel-hollywood.ba

Hondo
Tel: + 387 (0) 33 469 375
Adresa: Zaima Šarca 23
Web: www.hotelhondo.ba
E-mail: recepcija@hotelhondo.ba

Imzit
Tel: + 387 (0) 33 451 423
Adresa: Lukavička cesta 121
Web: www.hoteliimzit.ba
E-mail: imzithoteli@hs.hkb.ba

Imzit 2
Tel: + 387 (0) 33 636 980
Adresa: IV Viteške brigade 1
Web: www.hoteliimzit.ba
E-mail: imzithoteli@hs.hkb.ba

Italia
Tel: + 387 (0) 33 724 090
Adresa: Pofalička 7
Web: www.hotelitalia.ba
E-mail: recepcija@hotelitalia.ba

Konak
Tel: + 387 (0) 33 476 900
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 54
Web: www.konak.ba
E-mail: info@hotel-konak.com

Latinski most
Tel: + 387 (0) 33 572 660
Adresa: Isa-bega Isakovića 1
Web: www.hotel-latinskimost.com
E-mail: info@hotel-latinskimost.com

Merriot (Residence Inn by Marriott)
Tel: + 387 (0) 33 563 600
Adresa: Skenderija 43
Web: http://www.marriott.com/hotels/travel/sjjri-residence-inn-sarajevo/

Mod
Tel: + 387 (0) 33 206 628
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 48
Web: www.hotel-mod.ba
E-mail: info@hotel-mod.ba

Octagon
Tel: + 387 (0) 33 789 905
Adresa: Akifa Šeremeta 48
Web: www.hotel-octagon.com
E-mail: octagon@hotel-octagon.com

Old Town
Tel: + 387 (0) 33 574 200
Adresa: Mali Čurčiluk 11a
Web: www.hoteloldtown.ba
E-mail: info@hoteloldtown.ba

Opal Home
Tel: + 387 (0) 33 445 445
Adresa: Despića 4
Web: www.opalhome.ba
E-mail: info@opalhome.ba

Park
Tel: + 387 (0) 33 433 000
Adresa: Gornja Jošanica II br.1
Web: www.hotel-park.ba
E-mail: hotelpark@bih.net.ba

President
Tel: + 387 (0) 33 575 000
Adresa: Bazardžani 1
Web: www.hotelpresident.ba
E-mail: info@hotelpresident.ba

R Hotel
Tel: + 387 (0) 33 555 155
Adresa: Skenderija 4
Web: www.hotelr.ba
E-mail: info@hotelr.ba

Radon Plaza
Tel: + 387 (0) 33 752 900
Adresa: Džemala Bijedića 185
Web: www.radonplazahotel.ba
E-mail: booking@radonplazahotel.ba

Rimski most
Tel: + 387 (0) 33 761 180
Adresa: Blažujski drum bb
Web: www.hotel-rimskimost.com
E-mail: info@hotel-rimskimost.com

Safir
Tel: + 387 (0) 33 475 040
Adresa: Jagodića 3
Web: www.hotelsafir.ba
E-mail: info@hotelsafir.ba

Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 777 900
Adresa: Džemala Bijedića 169a
Web: www.sarajevohotel.ba
E-mail: info@sarajevohotel.ba

Saray
Tel: + 387 (0) 33 237 810
Adresa: Nevjestina 5
Web: www.hotelsaraj.com
E-mail: recepcija@hotelsaraj.com

Seos
Tel: + 387 (0) 33 423 523
Adresa: Hadželi 16a
Web: www.hotelseos.com

Sunce
Tel: + 387 (0) 33 475 600
Adresa: Feriza Merzuka 76
Web: www.hotel-sunce.ba
E-mail: info@hotel-sunce.ba

Terme
Tel: + 387 (0) 33 772 000
Adresa: Hrasnička cesta 14
Web: www.hotelilidza.ba
E-mail: info@hoteliilidza.ba

Unica
Tel: + 387 (0) 33 555 225
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 42
Web: www.hotel-unica.ba
E-mail: info@hotel-unica.ba

Villa Orient
Tel: + 387 (0) 33 232 702
Adresa: Oprkanj 6

VIP
Tel: + 387 (0) 33 555 533
Adresa: Jaroslava Čerija 3
Web: www.hotelvip.infoHOTELSKO NASELJE

Oaza
Tel: + 387 (0) 33 636 142
Adresa: IV Viteške brigade 3
Web: www.hoteliilidza.ba
E-mail: info@hoteliilidza.baMOTEL

Be-Be
Tel: + 387 (0) 33 430 212
Adresa: Nova cesta do 65

Berr
Tel: + 387 (0) 33 572 950
Adresa: Patke 8
Web: www.hotelberr.com
E-mail: info@hotelberr.com

Kulin dvor
Tel: + 387 (0) 33 433 320
Adresa: Nova cesta 24
Web: www.kulindvor.com

Maxi
Tel: + 387 (0) 33 713 640
Adresa: Azize Šaćirbegović 40
Web: www.hotel-maxi.com
E-mail: hotel_maxi@outlook.com

Mejdan
Tel: + 387 (0) 33 233 563
Adresa: Mustaj pašin mejdan 11
Web: www.mejdanmotel.com
E-mail: info@mejdanmotel.com

Merona
Tel: + 387 (0) 33 766 710
Adresa: Džemala Bijedića 216
Web: www.merona.ba
E-mail: merona@merona.ba

Mujanić
Tel: + 387 (0) 33 696 573
Adresa: Blažuj 84
Web: www.motel-mujanic.com
E-mail: info@motel-mujanic.com

Orijent
Tel: + 387 (0) 33 468 397
Adresa: Kurta Schorka bb

Sokak
Tel: + 387 (0) 33 570 355
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 24
Web: www.hotel-sokak.ba
E-mail: info@hotel-sokak.baPANSION

Arizona
Tel: + 387 (0) 57 342 021
Adresa: Ravnogorska 19
Web: www.pansionarizona.ba
E-mail: pansionarizona@gmail.com

Baščaršija
Tel: + 387 (0) 33 232 185
Adresa: Veliki Čurčiluk 41

Čobanija
Tel: + 387 (0) 33 227 001
Adresa: Čobanija 29
Web: www.pansion-cobanija.com 
E-mail: pansion_cobanija@hs-hkb.ba

De Luxe
Tel: + 387 (0) 33 559 995
Adresa: Ferhadija 2
Web: www.heccodeluxe.com
E-mail: heccodeluxe@gmail.com

T.S.C.
Tel: + 387 (0) 33 898 286
Adresa: Drinska 164
Web: www.tscpansion.com
E-mail: tscpansion@gmail.comPRENOĆIŠTE

Ada
Tel: + 387 (0) 33 475 870
Adresa: Abdesthana 8
Web: www.adahotel.ba
E-mail: adahotel@adahotel.ba

Bejturan
Tel: + 387 (0) 33 533 931
Adresa: Sagrdžije 35
Web: www.motelbejturan.ba
E-mail: info@motelbejturan.ba

Europa
Tel: + 387 (0) 33 452 460
Adresa: Aleja Bosne Srebrene 32
Web: www.europamotel.com
E-mail: info@pansioneuropa.com

Halvat
Tel: + 387 (0) 33 237 714
Adresa: Kasima ef. Dobrače do 5
Web: www.halvat5.com.ba
E-mail: halvat@bih.net.ba

Harmony
Tel: + 387 (0) 62 281 134
Adresa: Vrbaska 26G
Web: www.pansion-harmony.ba
E-mail: info@pansion-harmony.ba

Home Sweet Home
Tel: + 387 (0) 63 047 732
Adresa: Muvekita 9

Hostel Magaza
Tel: + 387 (0) 61 803 006
Adresa: Tahčiča sokak 7
Web: www.hostelmagaza.com.ba
E-mail: hostelmagaza.ba@gmail.com

Hostel Like
Tel: + 387 (0) 61 605 406
Adresa: Nevjestina 7
Web: www.hostellike.ba
E-mail: info@hostellike.ba

Kandilj
Tel: + 387 (0) 33 572 510
Adresa: Bistrik (potok) 12a
Web: www.kandilj.com
E-mail: info@kandilj.com

Kod Keme
Tel: + 387 (0) 33 531 140
Adresa: Mali Čurćiluk 15
Web: www.kodkeme.com
E-mail: prenociste@yahoo.com

Nap Gonzo
Tel: + 387 (0) 33 457 548
Adresa: Gatačka 33

Odiseja
Tel: + 387 (0) 33 468 776
Adresa: Safeta Zajke 229

Rose
Tel: + 387 (0) 33 233 655
Adresa: Bakarevića 23
Web: www.rose.hostel.com

Sebilj
Tel: + 387 (0) 33 573 500
Adresa: Bravadžiluk bb
Web: www.pansionsebilj.ba
E-mail: info@pansionsebilj.ba

Stari grad
Tel: + 387 (0) 33 239 898
Adresa: Bjelina čikma 4
Web: www.sgpansion.co.ba
E-mail: pansion_starigrad@hotmail.com

Suljović
Tel: + 387 (0) 33 627 670
Adresa: Stupska bb

Telal
Tel: + 387 (0) 33 532 125
Adresa: Abdesthana 4
Web: www.hotel-telal.ba
E-mail: hotel.telal@gmail.com

The Doctor's House
Tel: + 387 (0) 62 293 876
Adresa: Pehlivanuša 67
Web: www.thedoctorshousehostel.com
E-mail: doc@thedoctorshousehostel.com
 
Vijećnica
Tel: + 387 (0) 33 233 433
Adresa: Mustaj-pašin mejdan 5
E-mail: pansion_vijecnica@hotmail.com

Vila Wien
Tel: + 387 (0) 33 232 855
Adresa: Mali Mudželiti 2
Web: www.vila-wien.ba
E-mail: recepcija@vila-wien.ba

Vagabond
Tel: + 387 (0) 33 238 811
Adresa: Ferhadija 21
Web: www.vagabond.ba
E-mail: hostel@vagabond.ba

Villa Melody
Tel: + 387 (0) 33 570 075
Adresa: Safvet-bega Bašagića 35
Web: www.villamelody.co
E-mail: villa.melody55@gmail.com

Yıldız Hotel
Tel: + 387 (0) 33 532 238
Adresa: Tahčića sokak 41
Web: www.hotelyildiz.ba
E-mail: info@hotelyildiz.ba

Zem Zem
Tel: + 387 (0) 33 239 648
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 61OMLADINSKI HOTEL

Bjelave
Tel: + 387 (0) 33 568 660
Adresa: Bardakčije 1
Web: www.student-centar.ba
E-mail: bjelave@student-centar.baHOSTEL

Balkan Han
Tel: + 387 (0) 33 831 606
Adresa: Dalmatinska 6
Web: www.balkanhan.com
E-mail: balkanhan@gmail.com

Cult
Tel: + 387 (0) 33 273 611
Adresa: Ferhadija 35
Web: www.culthostel.ba
E-mail: info@culthostel.ba

Ferijalac
Tel: + 387 (0) 33 207 616
Adresa: Omera Stupca 19
Web: www.fss.ba

For Me
Tel: + 387 (0) 33 840 135
Adresa: Prote Bakovića 2
Web: www.hostelforme.com
E-mail: info@hostelforme.com

Franz Ferdinand
Tel: + 387 (0) 33 834 625
Adresa: Jelića 4
Web: www.franzferdinandhostel.com
E-mail: info@franzferdinandhostel.com

Haris Youth Hostel
Tel: + 387 (0) 33 570 930
Adresa: Vratnik Mejdan 29
Web: www.hyh.ba
E-mail: haris@hyh.ba

Lion
Tel: + 387 (0) 33 236 137
Adresa: Bravadžiluk 30
Web: www.lion.co.ba
E-mail: lionsarajevo@gmail.com

Ljubičica
Tel: + 387 (0) 33 536 511
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 65
E-mail: taljubic@bih.net.ba

Mak
Tel: + 387 (0) 61 544 403
Adresa: Ferhadija, Stakleni grad
E-mail: hostelmaksarajevo@gmail.com

Markale
Tel: + 387 (0) 33 455 309
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 9
Web: www.sarajevo-hostel.com
E-mail: info@hostelmassimo.ba

Massimo
Tel: + 387 (0) 33 953 486
Adresa: Dženetića čikma 8
Web: www.hostel.massimo.ba
E-mail: info@hostel.massimo.ba

Plaza
Tel: + 387 (0) 62 520 000
Adresa: Patke 6
Web: www.hostelplazasarajevo.com
E-mail: hostelplazasarajevo@gmail.com

Srce Sarajeva
Tel: + 387 (0) 33 442 887
Adresa: Muvekita 2
Web: www.hostelsrcesarajeva.freshcreator.com
E-mail: hostelsrcesarajeva@gmail.com

Story
Tel: + 387 (0) 33 551 555
Adresa: Muvekita 4
Web: www.hostel-story.com
E-mail: office@hostelstory.com

Ville
Tel: + 387 (0) 62 986 554
Adresa: Safvet beg Bašagića 93
Web: www.hostelville.com
E-mail: booking@hostelville.com


Lociraj na karti
Historija
Dolazak
Šta vidjeti i raditi
Muzeji i Galerije
Festivali
Gdje jesti
Turističke
informacije
Gdje odsjesti
Smještaj
Turizam, aktivnosti
& ostale usluge
Sarajevo
Bjelašnica i
Igman
Lukomir/Umoljani
Jahorina
Ilidža
Nacionalni Park
Sutjeska
Rijeka Tara
Gornja dolina
rijeke Drine
Kreševo
Fojnica
Kraljeva Sutjeska
Visoko
Vareš
Kanjon Rakitnice
Bijambare
Olovo
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?