O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u
Apartmani Stara Ada BL
   • Apartments 1/1 : 75 KM
   • Apartments 1/2 : 130 KM

Apartments Olimpus
   • Apartments 1/1 with breakfast and dinner : 105 KM
   • Apartments 1/2 with breakfast and dinner : 149 KM

Hostel Balkan
   • Single : 25 KM
   • Double : 45 KM

Hostel Banja Luka
   • Bed : 20 KM
   • Single : 40 KM

Hotel Atina
   • Single with breakfast : 140 KM
   • Double with breakfast : 180 KM

Hotel Bosna - Banja Luka
   • Single luxuriours with breakfast : 160 KM
   • Double luxurious with breakfast : 220 KM

Hotel City
   • Single with breakfast : 60 KM
   • Double with breakfast : 100 KM

Hotel Cubic
   • Single with breakfast : 65 KM
   • Double with breakfast : 102 KM

Hotel Ideja garni
   • Single with breakfast : 60 KM
   • Double with breakfast : 90 KM

Hotel Kamel
   • Single with breakfast : 72 KM
   • Double with breakfast : 86 KM

Hotel Merriot
   • Single with breakfast : 60 KM
   • Double with breakfast : 70 KM

Hotel Palas - Banja Luka
   • Single with breakfast : 70 KM
   • Double with breakfast : 140 KM

Hotel Vidovic
   • Single with breakfast : 140 KM
   • Double with breakfast : 200 KM

Motel Bomi
   • Single with breakfast : 50 KM
   • Double with breakfast : 90 KM

Motel Castello
   • Single with breakfast : 62 KM
   • Double with breakfast : 84 KM

Motel Dragana
   • Single with breakfast : 70 KM
   • Double with breakfast : 90 KM

Motel Golden Card
   • Single with breakfast : 57 KM
   • Double with breakfast : 83 KM

Motel Jezero
   • Single with breakfast : 40 KM
   • Double with breakfast : 70 KM

Motel Maximilijan
   • Single with breakfast : 40 KM
   • Double with breakfast : 70 KM

Motel Nana
   • Single with breakfast : 52 KM
   • Double with breakfast : 64 KM

Pansion Alas
   • Single with breakfast : 65 KM
   • Double 1/2 with breakfast : 100 KM

Ranč Čokori
   • Single : 40 KM
   • Double 1/2 : 75 KM

Spa Kulasi
   • Medical rehabilitation : 66 KM
   • Recreation program : 50 KM

Lociraj na karti
Historija
Dolazak
Šta vidjeti i raditi
Muzeji i Galerije
Festivali
Gdje jesti
Turističke
informacije
Gdje odsjesti
Smještaj
Turizam, aktivnosti
& ostale usluge
Jajce
Banja Luka
Doboj
Bihać
Područje rijeke
Plive
Bardača
Ptičji Rezervat
Rijeka Una
Drvar
Cazin
Bosanska Krupa
Velika Kladuša
Prijedor/Kozara
Nacionalni Park
Sanski Most
Rijeka Vrbas
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?