O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u


Ovaj lijepi grad je okružen oblim zelenim brdima, a Vrbas ga dijeli na dva dijela. Ta divlja rijeka nedaleko od Banja Luke gubi svoju silovitost, vodopade i kaskade, i nastavlja da mirno teče ka gradu.Banja Luka je administrativno središte Republike Srpske i drugi grad po veličini u Bosni i Hercegovini, a najveći u sjeverozapadnoj Bosni. Grad se povezao sa ostatkom svijeta kada je kroz njega prošla rimska trgovačka ruta koja je vodila od Salona ka Servitiumu. Da bi zaštitili ovu cestu (a i da bi uživali u ljekovitim vodama koje su otkrili na ovom području) Rimljani su ovdje izgradili tvrđavu, sa zidinama koje su opasale minijaturni gradić. Kada je propalo Rimsko carstvo, Slaveni su preuzeli grad.

Kada su Osmanlije konačno osvojile grad dale su mu jasan orijentalni prizvuk. Otomanski guverner koji je vladao Bosnom jedno vrijeme je imao sjedište ovdje, izgradio je mostove mlinove i u vrijeme najvećeg sjaja otomanske imperije grad je imao oko 40 džamija. Za vrijeme vjekovne otomanske vladavine, Banja Luka je u nekoliko navrata bila razarana tokom tursko-austrijskih ratova (kao i zemljotresima ali i kugom), sve dok je austrougarska imperija u 19. stoljeću nije pripojila mirnim putem. Oni su brzo modernizirali grad, gradeći tvornice i povezujući je sa Bečom i ostalim gradovima. Grad se značajno proširio u 20. stoljeću.Lociraj na karti
Historija
Dolazak
Šta vidjeti i raditi
Muzeji i Galerije
Festivali
Gdje jesti
Turističke
informacije
Gdje odsjesti
Smještaj
Turizam, aktivnosti
& ostale usluge
Jajce
Banja Luka
Doboj
Bihać
Područje rijeke
Plive
Bardača
Ptičji Rezervat
Rijeka Una
Drvar
Cazin
Bosanska Krupa
Velika Kladuša
Prijedor/Kozara
Nacionalni Park
Sanski Most
Rijeka Vrbas
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?