O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u
Turistička zajednica FB&H

Sva pitanja za Ured za odnose s javnošću,
kao i prijedloge/ponude za saradnju dostaviti
u pismenoj formi na:
fax: +387 33 252 901
e-mail: media@tourism.ba

Sva pitanja za Turistički Informativni Centar (Turistička zajednica Kantona Sarajevo)
uputiti na:
tel: + 387 33 580 999
fax: + 387 33 580 998
e-mail: tourinfo@bih.net.ba