O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u


Smještena u srcu Balkanskog poluotoka, Bosna i Hercegovina ima kako kontinentalnu tako i mediteransku klimu, što zajedno sa topografijom ima za posljedicu jednu od najbogatijih flora i fauna u Evropi.Većinu Bosne i Hercegovine geografski čine planine. Dugi lanac južnih Alpa- Dinarske Alpe- proteže se od sjeverozapadne Slovenije kroz srce Bosne i Hercegovine u Crnu Goru, te završava kao planina Prokletija na Albanskoj granici. U Hercegovini se nalaze najviše i najnepristupačnije planine cijeloga lanca, koje su vjekovima pružale zaštitu stanovništvu od rimskih osvajača, te su otežavale otomansko osvajanje Bosne.
U centralnom pojasu Bosne smještene su stjenovite planine i obla zelena brda prekrivena četinarskim šumama, ispresijecana nebrojenim bistrim potocima i rječicama.

Dio sjevernog pojasa je nastavak plodonosnih ravnica koje se protežu od Madžarske, preko Slavonije te završavaju kao plodna polja i doline oko rijeke Save i Drine koje kao pritoke završavaju svoj tok u Crnom moru. Sjeverozapad zemlje je krševit predio sa dubokim vapnenačkim pećinama i podzemnim rijekama. Ova vapnenska polja povezana su nizinskim vapnenskim dolinama na jugu, zajedno oni čine najveće krševito područje u cijelome svijetu.Geografija
Klima
Jezik
Stanovništvo
Religija
Ekonomija
Kultura
Sarajevska Regija
Srednje-bosanska regija
Hercegovačka regija
Sjeveroistočna regija
Sjeverozapadna regija