O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u


Ovo je zasigurno jedno od mjesta koje trebate vidjeti ukoliko se nalazite u sjeveroistočnoj Bosni. Na rijeci Gradišnici između planina Majevice i Trebave leži prelijepi gradić Gradačac.
Ovaj gradić je od velike historijske važnosti za Bosance. Husein Kapetan Gradaščević bio je vladajući beg u vrijeme turske vladavine. On je bio ratnik i vođa, veoma cijenjen i poštovan u ovome regionu i predstavljao je takvu prijetnju turskim vlastima da je bio u poziciji da pregovara o više autonomije, samouprave i prava na zemlju. Postoji nekoliko historijskih verzija, ali se sve slažu da je on sa svojom vojskom bio u mogućnosti da brani teritorije na sjeveroistočnoj granici što Turci nisu mogli.Kada se osjetio ugroženim od strane Turaka, buntovni se Zmaj od Bosne (kako su ga zvali) odlučio suprotstaviti Turcima. Odmarširao je 1831. godine sa svojom vojskom na Kosovo gdje je porazio Turke, što je vodilo daljoj destabilizaciji Turske vladavine nad Bosnom. Ovaj buntovnički duh se proširio među lokalnim pašama i vladajućim familijama, te je uzrokovao niz novih pobuna. Gradaščevića su kasnije izdali i on je pobjegao preko Save u Austriju. Brojne zgrade nose njegovo ime podsjećajući nas na važnost njegove uloge u historiji ovoga grada.

Lociraj na karti
Dolazak
Šta vidjeti i raditi
Turističke
informacije
Gdje odsjesti
Turizam, aktivnosti
& ostale usluge
Tuzla
Bijeljina
Srebrenica
Srebrenik
Gradačac
Gračanica
Kladanj
Zvornik
Istočna Posavina
Šekovići
Vlasenica
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?