O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u


Otomanski guverner koji je vladao Bosnom jedno vrijeme je imao sjedište ovdje, izgradio je mostove mlinove i u vrijeme najvećeg sjaja otomanske imperije grad je imao oko 40 džamija.Za vrijeme vjekovne otomanske vladavine, Banja Luka je u nekoliko navrata bila razarana tokom tursko-austrijskih ratova (kao i zemljotresima ali i kugom), sve dok je austrougarska imperija u 19. stoljeću nije pripojila mirnim putem. Oni su brzo modernizirali grad, gradeći tvornice i povezujući je sa Bečom i ostalim gradovima. Grad se značajno proširio u 20. stoljeću.Lociraj na karti
Historija
Dolazak
Šta vidjeti i raditi
Muzeji i Galerije
Festivali
Gdje jesti
Turističke
informacije
Gdje odsjesti
Smještaj
Turizam, aktivnosti
& ostale usluge
Jajce
Banja Luka
Doboj
Bihać
Područje rijeke
Plive
Bardača
Ptičji Rezervat
Rijeka Una
Drvar
Cazin
Bosanska Krupa
Velika Kladuša
Prijedor/Kozara
Nacionalni Park
Sanski Most
Rijeka Vrbas
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?