O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u


U Bosni i Hercegovini se govori na tri "oficijelna" jezika: Bosanskom, Hrvatskom i Srpskom. Za lokalno stanovništvo od velike je važnosti da imenuju jezik kojim govore. U praktičnome smislu, to je jedan te isti jezik.Razlike su slične kao razlike između Američkog i Britanskog engleskog jezika. Prije rata u bivšoj Jugoslaviji jezik se zvao srpsko-hrvatski / hrvatsko-srpski jezik Ovaj se naziv danas više ne koristi. Bosanski/Hrvatski/Srpski spadaju u grupu
slavenskih jezika. Mnoge riječi su slične češkim ili slovačkim, pa čak poljskim i ukrajinskim. Jezik kojim se govori u BIH pripada istoj grupi jezika kao i ruski, ali se ipak znatno razlikuje.

U bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj, većina natpisa su napisani na ćiriličnom pismu, uključujući čak i putokaze, tako da je teško znati gdje ste ukoliko ne poznajete pismo. U Federaciji BiH je u upotrebi samo latinično pismo. Veoma je uobičajeno da ćete u gradovima sresti ljude koji govore engleski jezik. Prisustvo međunarodne zajednice dovelo je do toga da je engleski postao pa recimo drugi jezik u ovoj zemlji. Većina mladih ljudi ma gdje god da se nalazite poznaje barem malo engleski jezik. Kako je veliki broj izbjeglica i imigranata tokom rata živio u Njemačkoj, to je i znatan broj onih koji govore njemački jezik. U ruralnim područjima biće teško pronaći odraslu osobu koja govori engleski, ali zato nemojte biti iznenađeni ako naiđete na dijete sa kojim možete imati osnovnu konverzaciju na engleskom.

Geografija
Klima
Jezik
Stanovništvo
Religija
Ekonomija
Kultura
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?