O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u


Rimski most na Ilidži iznad rijeke Bosne izgradili su u prvoj polovini 16 vijeka osmanlijski neimari koristeći se kamenom sa ostataka rimskog naselja Aquae Sulphurae, a u drugoj polovini 16 vijeka most je rekonstruisan.


Moguće je da je most izgrađen na prijašnjim rimskim temeljima, te se stoga za njega kaže da spaja prostor i vrijeme i jedno je od važnijih obilježja Ilidže. Također u neposrednoj blizini Butmira se nalaze nebrojena arheološka nalazišta (25 i 26 vijek prije Krista) koja su iznjedrila najbolje opisanu Neolitsku kulturu u Evropi.Arslanagića Most
Most na Drini
Rimski Most
Kozja Ćuprija
(Novi) Stari Most
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?