O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u

Šekovići su smješteni na rijeci Drinjači, između opština Kladanj, Zvornik i Vlasenica, na 330 metara nadmorske visine. Kroz opštinu Šekoviće vodi regionalni put Caparde – Tišča i koji dalje nastavlja za Zvornik i Tuzlu, odnosno Sarajevo. Rijeka Drinjača koja protiče kroz opštinu Šekoviće u dužini od 23 kilometra pruža idealne uslove za ribolov.Na 2 kilometra od Šekovića se nalazi manastir Lovnica, sa crkvom posvećenoj svetom Đorđu. Veliki broj dokumenata je sačuvan u ovoj crkvi. Freske koje su i danas sačuvane je oslikao Longin, poznati slikar iz 16. stoljeća. Najstariji pisani trag o manastiru Lovnica je iz 1578. godine. Manastir je otvoren za posjetitelje i časne sestre će stara drvena vrata crkve otvoriti velikim brončanim ključem, kako bi vam pokazale crkvu. Kraj manastira se nalazi izvor rijeke Lovnice, čija je voda besprekorno pitka za piće. Prema predanju područje oko manastira je ime dobilo po tome što je bilo bogato divljači, i na tom području su često lovili bosanski i srpski kraljevi.Na četrnaestom kilometru od Šekovića prema Zvorniku se nalazi manastir Papraća. Prvi pisani trag o manastiru datira iz 1550. godine, iako postoje tragovi koji dokazuju da je na tom mjestu manastir postojao još u 14. stoljeću. U okviru manastira je najveća manastirska crkva u Bosni.U opštini Šekovići se nalaze 34 lokaliteta sa stećcima koji potiču iz vremena bogumilske Bosne.
Šekovići su široj javnosti postali poznati u toku i nakon II svjetskog rata, jer je u Šekovićima 2.8.1941. počeo ustanak naroda sjeveroistočne Bosne. Na području Lovnice se nalazi i spomen obilježje antifašistima koji su se borili na području Birča i sjeveroistočne Bosne.
Lociraj na karti
Turističke
informacije
Gdje odsjesti
Turizam, aktivnosti
& ostale usluge
Tuzla
Bijeljina
Srebrenica
Srebrenik
Gradačac
Gračanica
Kladanj
Zvornik
Istočna Posavina
Šekovići
Vlasenica
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?