O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u


Označena kao "dragulj Evrope" ova divlja tirkizno-plava rijeka se napaja masivnim vodama koje dolaze sa visokih planina smještenih u Durmitorskom nacionalnom parku u Crnog Gori. Rijeka Tara teče između granice Bosne i Crne Gore, od čega je 30 km njenog toka u Bosni, a ostatak je u Crnoj Gori.
Izvire u planinskom lancu smještenom na sjeveru Crne Gore i teče 140 km dok se ne susretne sa rijekom Pivom, nakon čega nastaje jedna od najdužih i najvećih rijeka na Balkanu, rijeka Drina.
Već vječnost snažni tok rijeke Tare usijeca meku vapnenačku površinu stvarajući grotla i ponore koje danas možemo vidjeti. Vjekovna erozija stvorila je kanjon dugačak 82 km, što je drugi kanjon po dužini u svijetu - odmah iza kanjona Kolorado.Osim ljubitelja prirode i ribolovaca ovaj kanjon privlači i adrenalinske ovisnike. Rangiran kao nivo 3-5, ovdje se nudi jedan od najintenzivnijih i najzahtjevnijih raftinga u Evropi. Vožnja na pravim splavovima, načinjenim od međusobno uvezanih debala i masivnimdrvenim kormilom predstavlja zaista jedinstveno iskustvo. Naravno, tu je i rafting u čvrstim i sigurnim rafting čamcima sa svom neophodnom opremom. Većina organizovanih grupa polazi iz Foče a u ponudu je pored splavarenja uključen doručak, ručak i prenoćište.

Lociraj na karti
Turističke
informacije
Gdje odsjesti
Turizam, aktivnosti
& ostale usluge
Sarajevo
Bjelašnica i
Igman
Lukomir/Umoljani
Jahorina
Ilidža
Nacionalni Park
Sutjeska
Rijeka Tara
Gornja dolina
rijeke Drine
Kreševo
Fojnica
Kraljeva Sutjeska
Visoko
Vareš
Kanjon Rakitnice
Bijambare
Olovo
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?