O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

uTragovima Bosanskog kraljevstva

 

ČAJENGRAD, VISOKO
U vrijeme srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva visočka dolina je bila značajan trgovački, ekonomski i kulturni centar, a Visoko je bilo univerzitetski centar Bosanske crkve. Stari grad Čajengrad je srednjovjekovna utvrda i arheološko nalazište koje je nekad čuvao Bobovac od neprijatelja. Nadomak današnjeg naselja je lokalitet Mila (5 km od centra Visokog), za koji se smatra da je bio jedno od stolnih mjesta bosanskih kraljeva, a dosadašnji nalazi su potvrdili boravak Stjepana II Kotromanića i Tvrtka Kotromanića, koji je tu krunisan i sahranjen (u crkvi Sv. Nikole). Za Mile se veže i nastanak Povelje Kulina Bana, dokumenta napisanog na bosančici koji datira iz 1189. godine i kojom bosanski ban Kulin Ban potvrđuje trgovački ugovor između Bosne i Republike Raguze (Dubrovačke republike).

Info: Turistički Info Centar Visoko: 00 387 32 733 186, visoko@bosnae.ba

VRANDUK, ZENICA
Srednjovjekovna utvrda Vranduk je jedna od najočuvanijih utvrda izmještena izvan gradske vrve na prirodnom uzvišenju iznad rijeke Bosne koja ga opasava sa tri strane. Vranduk je bio sjedište mnogih bosanskih kraljeva i stolno mjesto kralja Stjepana Tomaša. Vranduk ima manju muzejsku kolekciju koja svjedoči o vrandučkom životu, fantastično očuvane zidine i manji ugostiteljski objekat za osvježenje, a u podnožju tvrđave se nalazi i džamija Sultan Mehmeda el Fatiha koja je izgrađena na temeljima crkve Sv. Tome i predstavlja zaštićeni spomenik. U blizini se nalaze i mlinica u kojoj ljudi iz naselja prave brašno za svoje potrebe.

Info: Turistički Info Centar, Zenica: 00 387 32 209 513, zenica@bosnae.ba

BOBOVAC, VAREŠ
Kraljevski grad Bobovac je izgradio Stjepan Kotromanić sredinom 14.vijeka kao utočište plemića. Na Bobovcu se nalazi mauzolej, koji je pripadao kompleksu utvrde, u kojem su sahranjena tri kralja: Stjepan Ostoja, Tvrtko II Kotromanić i Stjepan Tomaš. Utvrda je udaljena 60 minuta hoda i 15 minuta vožnje od Kraljeve Sutjeske i 30 minuta vožnje iz Vareša po makadamu.

Info: Turistički Info Centar Vareš: 00 387 32 843 840; vares@bosnae.ba

KRALJEVA SUTJESKA, KAKANJ
Kraljeva Sutjeska je bila stolnica Tomaša i Tvrtka Kotromanića i Kraljice Katarine, koju žene Kraljeve Sutjeske i danas oplakuju i u njen spomen nose crne marame kao dio tradicionalne nošnje. Samostan, kojeg čine crkva, muzej i biblioteka, izgrađen je početkom 14. vijeka i predstavlja čuvara bosanskohercegovačke historije do kraja 15. vijeka. Kompleks samostana sadrži crkvu u venecijanskom stilu sa prelijepim ikonama, statuom kraljice Katarine i najstarijim orguljama u BiH, zatim veliki broj vrijednih umjetničkih slika, kolekciju inkunabula – zbirka od 31 knjige koje datiraju prije 15. vijeka i etnografsku kolekciju sutjeških artefakta.

Info: Turistički Info Centar Kraljeva Sutjeska: 00 387 32 552 160, k.sutjeska@bosnae.ba

MAGLAJ
Srednjovjekovni Maglaj ostavlja trag u preko 100 stećaka od kojih je veliki broj uništen kao i Maglajsku tvrđavu iz kasnog 13. vijeka koja je imala odbrambenu ulogu u borbi protiv osvajača. Dolaskom Osmanlija, tvrđava je nadograđena i izgrađena je sahat kula u 17. vijeku. Kamene kugle čije porijeklo i namjena nisu poznate datiraju iz perioda prije nove ere (starost je procjenjena na preko 20.000 godina). Jedna od tih kugli je izložena ispred Gradske biblioteke u centru Maglaja. U Maglaju se nalazi i jedno od pet zvaničnih svetišta katoličke crkve u BiH – Svetište Sv. Leopolda Mandića. U crkvi se čuvaju kosti sv. Leopolda (dijelovi ruke), na galeriji i replika isposničke sobice kakvu je sv. Leopold imao u Padovi. Srijedom se održavaju posebne mise, te se tada preporučuje posjeta i za turiste.

Info: Turistički Info Centar Maglaj: 00 387 32 609 570, maglaj@bosnae.ba


TEŠANJ
Tešanj predstavlja spoj prošlosti i modernog perioda, pa se u njemu nalazi i tvrđava koja datira iz ilirskog perioda. U srednjovjekovnom periodu, tvrđava je znatno nadograđena, a kasnije je u njoj napravljena i sahat-kula koja je i danas u funkciji. Tvrđava ima dvije tabije i ugostiteljski objekat. Pored tvrđave u kojoj se održavaju brojne kulturno-turističke manifestacije, u Tešnju posjetitelj može posjetiti i Ferhad-begovu džamiju iz 17.vijeka koju je sagradio rođak sultana Sulejmana Veličanstvenog, Ferhad-beg.

Info: Turistički Info Centar Tešanj: 00 387 32 650 022, tesanj@bosnae.ba

FOJNICA
Fojnička utvrda Kozovgrad bila je posljednja utvrda-utočište u bosanskoj državi kraljici Katarini na njenom putu iz Bobovca ka Dubrovniku, i dalje ka Rimu. Kažu da je kraljica Katarina naredila da se konjima naopako potkuju kopita da bi zavarala neprijatelja na put prema Zenici. Tragovi konjskih potkova što vode ka Zenici i danas su vidljivi na ostacima Kozovgrada. Putnik ne smije propustiti franjevački samostan u Fojnici i Kraljevoj sutjesci. Samostan u Fojnici potječe iz 14. vijeka, a biblioteka sadrži oko 40.000 naslova i značajnu kolekciju inkunabula (knjige pisane prije 16. vijeka). Samostanski muzej i danas čuva Ahdnamu – original izuzetno značajnog dokumenta iz 16. vijeka kojeg je izdao Sultan Mehmed Fatih, a kojim se franjevcima u Bosni garantuje pravo da slobodno praktikuju i šire svoju vjeru.

Info: Touristički Info Centar Fojnica: 00 387 30 802 521; fojnica@bosnae.ba

TRAVNIK
Travnička tvrđava, stećci i nekropola Maculja su ostavština srednjovjekovnog perioda u Travniku. Tvrđava je veoma očuvana i smještena je između dva potoka, Hendek i Šumeće, a prilaz je omogućen sa sjeverne strane preko kamenog mosta. Dolaskom Osmanlija, Travnik se razvija i postaje bosna-brodski kadiluk, a 1699.godine stolnica vezira koja tu boravi preko 150 godina. 1757.g. je izgrađena Šarena džamija (Sulejmanija džamija). Džamija je oslikana floralnim motivima i kaligrafskim zapisima, po čemu je nazvana "Šarena džamija". Vrijedan posjete je i Zavičajni muzej Travnik koji sadrži veliki broj fotografija, biblioteku, zbirku umjetničkih slika, etnoloških artefakata i veoma bogat numizmatički fond. Kako je Travnik bio mjesto rođenja književnika nobelovca Ive Andrića (1892.-1975.), njegova kuća je danas memorijalni muzej u kojem je izložena stalna postavka – rodna soba, Travnička hronika, biblioteka i umjetnička zbirka.

Turistički Info Centar Travnik: 00 387 30 518 140, travnik@bosnae.ba


PRUSAC
Prusac je grad na brijegu kojeg krase kuće od bijelog kamena i crnogorična šuma. Stari grad u Pruscu sa ostacima tvrđave i sahat kule koja je obnovljena i bunara koji je smješten na vrhu grebena, služio je kao vojna baza za vrijeme Osmanlija. Učenost Hasana Kjafije Pruščaka je bila znana i u carskim i ulemskim krugovima Carigrada, te je doprinijela da uz učeno domaće stanovništvo Prusac postane i stjecište učenjaka iz raznih zemalja. Danas je Prusac poznat kao najveće muslimansko hodočašće u Evropi. Preko 500 godina, vjernici dolaze na Ajvatovicu predvođeni konjanicima i posjećuju mjesto gdje je, prije isto toliko vremena, Ajvaz-dedo, bogobojazni Pruščak, 40 jutara molio Boga da u doba velike suše obdari selo kišom.

Info: Turistički Info Centar Prusac: 00 387 30 205 500, prusac@bosnae.ba

JAJCE
Srednjovjekovni grad Jajce koji se uzdiže iznad 22-metra visokog Plivskog vodopada, sa tvrđavom, zidinama i tornjevima (crkva sv. Marije i toranj sv. Luke) i katakombama iz 15. vijeka predstavlja jedan od najbogatijih srednjovjekovnih spomenika u Bosni i Hercegovini. Za vrijeme kralja Tvrtka II, Jajce postaje kraljevski grad, te pred kraj bosanske države i stolno mjesto bosanskih kraljeva. U Jajcu je krunisan i posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević čiji se posmrtni ostaci čuvaju u Franjevačkom samostanu u Jajcu. Na drugom kraju Starog grada nalazi se Kršlakova kuća iz 18. vijeka. U Jajcu se nalazi i Hram rimskog boga Mitre iz kasnog 3.vijeka.

Info: Turistički Info Centar Jajce: 00 387 30 658 268; jajce@bosnae.ba