O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

uInformacije se mogu dobiti u Turističkom informativnom centru Banja Luka, u ulici Bana Lazarevića.


Phone: +387 51 349 910
Fax: + 387 51 349 911
e-mail: tobl@teol.net
web site: www.banjaluka-tourism.com

Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona, locirana u Bihaću, u ulici Dr. Irfana Ljubjankića br. 13, takođe sa turističkim informacijama pokriva cijelo područje Unsko-sanskog kantona. Osoblje govori engleski jezik.
tel/fax: 037 222 777;
email: tzusk@bih.net.ba;
web: www.tzusk.net.

Pliva region se nalazi na području Šipova, Jajca i Jezera. Nakon ulaska u Jajce naići ćete na Turistički informativni centar Pliva eko turizam, gdje se mogu dobiti informacije o regionalnom eko turizmu. Pored Info centra tu su i dvije eko kuće gdje se može kupiti zdrava hrana i tradicionalne rukotvorine. Info centar Pliva Eko Turizam
Tel: + 387 30 654 100
fax: +387 30 654 099
e-mail: info@plivatourism.ba
web site: www.plivatourism.ba

Ovo su informativni centri u raznim lokacijama gdje možete dobiti informacije o Sjeverozapadnoj regiji.Regionalne turističke
zajednice
Sarajevo
Mjesto blizu srca
Sunčana
Hercegovina

Miris Jadrana
Centralna Bosna
Sjedište starog bosanskog kraljevstva
Netaknuti
Sjeverozapad

Krajina: Zeleni Smaragd
Sjeveroistočna
Bosna

Dom daleko od kuće
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?