O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u


Nacionalni park „Sutjeska“ nalazi se na magistralnom putu Beograd-Višegrad-Tjentište-Trebinje-Dubrovnik.


Autobusi svakodnevno saobraćaju iz susjednih država Srbije i Crne Gore i Hrvatske. Turističke informacije se mogu dobiti u info uredu Nacionalnog Parka Sutjeska
tel.: + 387 58 233 102
e-mail: sutjeska@teol.net

Informacije se takođe mogu dobiti i na recepciji hotela „Mladost“,
tel: + 387 58 234 510.

Lociraj na karti
Dolazak
Turističke
informacije
Gdje odsjesti
Turizam, aktivnosti
& ostale usluge
Sarajevo
Bjelašnica i
Igman
Lukomir/Umoljani
Jahorina
Ilidža
Nacionalni Park
Sutjeska
Rijeka Tara
Gornja dolina
rijeke Drine
Kreševo
Fojnica
Kraljeva Sutjeska
Visoko
Vareš
Kanjon Rakitnice
Bijambare
Olovo
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?