O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u


Informacije možete dobiti u Turističkom uredu Turističke organizacije Banje Luke (ul. Bana Lazovića) 


tel: +387 51 349 910
fax: + 387 51 349 911
e-mail: tobl@teol.net
web: www.banjaluka-tourism.com

Osoblje govori engleski, francuski i njemački jezik.

ili

Turističkom informativnom centru smještenom u ul. Kralja Petra Karađorđevića 75, u Banja Luci.

tel: +387 51 212 321.

Osoblje govori engleski i njemački jezik.


Lociraj na karti
Turističke
informacije
Gdje odsjesti
Turizam, aktivnosti
& ostale usluge
Jajce
Banja Luka
Doboj
Bihać
Područje rijeke
Plive
Bardača
Ptičji Rezervat
Rijeka Una
Drvar
Cazin
Bosanska Krupa
Velika Kladuša
Prijedor/Kozara
Nacionalni Park
Sanski Most
Rijeka Vrbas
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?