O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u


Informacije o Goraždu se mogu dobiti u Turističkoj zajednici Bosansko- podrinjskog Kantona:

adresa: Trg branilaca bb, Goražde
tel
: +387 38 228 680
e-mail: tzbpkgo@bih.net.ba
web: www.turizam-bpk.ba 

Informacije o Višegradu se mogu dobiti u uredu Turističke organizacije Višegrada:
adresa: Užičkog korpusa bb
tel
: +387 58 620 821
e-mail: info@visegradturizam.com 
web: www.visegradturizam.com

Informacije o Foči se mogu dobiti u uredu Turističke organizacije Foče:
adresa: Šantićeva 4
tel
: +387 58 212 614
e-mail: to.foca@yahoo.com
web: www.focaravajuce.org
Lociraj na karti
Dolazak
Šta vidjeti i raditi
Turističke
informacije
Gdje odsjesti
Turizam, aktivnosti
& ostale usluge
Sarajevo
Bjelašnica i
Igman
Lukomir/Umoljani
Jahorina
Ilidža
Nacionalni Park
Sutjeska
Rijeka Tara
Gornja dolina
rijeke Drine
Kreševo
Fojnica
Kraljeva Sutjeska
Visoko
Vareš
Kanjon Rakitnice
Bijambare
Olovo
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?