O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u


Na samom ulazu u grad Jajce nalazi se turistički informativni centar Pliva Eco tourism, gdje se mogu dobiti informacije o eko turizmu u samoj regiji.


tel: +387 30 654 100
fax: +387 30 654 099
e-mail: eko.pliva@gmail.com

Informacije o području se takođe mogu dobiti u Turističkom uredu Turističke zajednice Srednje-bosanskog Kantona u Jajcu, ul. Sadije Softića bb
tel: +387 30 656 444
e-mail: tzsbk@bih.net.baLociraj na karti
Dolazak
Šta vidjeti i raditi
Turističke
informacije
Gdje odsjesti
Turizam, aktivnosti
& ostale usluge
Jajce
Banja Luka
Doboj
Bihać
Područje rijeke
Plive
Bardača
Ptičji Rezervat
Rijeka Una
Drvar
Cazin
Bosanska Krupa
Velika Kladuša
Prijedor/Kozara
Nacionalni Park
Sanski Most
Rijeka Vrbas
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?