O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

uTravel agencies


Mond Tours
   • Hotel's accomodation :: Mountain Jahorina : 80 KM
   • Rafting on the river Drina- 1 day :: Foca : 70 KMSport clubs


Speleological club Ursus spelaeus
   • Rafting - River Tara -two days :: Canyon Tara : 110 KM
   • Mountaineering (one day with guide) :: Mountain Zelengora : 70 KM

Rafting club Bodo
   • :: Canyon Tara : 140 KM
   • Rafting 1 day ( including equipment and two meals) :: Canyon Tara : 80 KM

Rafting club Tomas
   • Rafting -River Tara - one day :: Canyon Tara : 80 KM
   • Rafting - River Tara -two days :: Canyon Tara : 100 KM

Rafting club Montings
   • Rafting -River Tara - one day :: Canyon Tara : 70 KM
   • Rafting - River Tara -two days :: Canyon Tara : 100 KM

Rafting club DMD
   • Rafting 1 day ( including equipment and two meals) :: Canyon Tara : 70 KM
   • Mountain tours ( as agreed ) :: Mountain Zelengora : 100 KM

Rafting club Kalista
   • Rafting - River Tara -two days :: Canyon Tara : 190 KM
   • Rafting -River Tara - one day :: Canyon Tara : 100 KM

Hunting club Panos
   • One day entry license - 60 KM :: Deer hunting : 60 KM
   • One day entry license - 150 KM :: Bear hunting : 150 KM

Rafting club Tara Raft
   • Rafting 1 day ( including equipment and two meals) :: Canyon Tara : 90 KM
   • Mountaineering (one day with guide) :: National Park Sutjeska : 70 KMLociraj na karti
Turističke
informacije
Gdje odsjesti
Turizam, aktivnosti
& ostale usluge
Sarajevo
Bjelašnica i
Igman
Lukomir/Umoljani
Jahorina
Ilidža
Nacionalni Park
Sutjeska
Rijeka Tara
Gornja dolina
rijeke Drine
Kreševo
Fojnica
Kraljeva Sutjeska
Visoko
Vareš
Kanjon Rakitnice
Bijambare
Olovo
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?