O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

uTravel agencies


 

Sport clubs


Mountaineering club "Pogorelica" Kiseljak
   • Mountaineering (one day with guide) :: Kiseljak : N/A
   • Mountain lodge accommodation -per person :: Pogorelica : 6 KM

Hunting club Tetrijeb
   • One day entry license - 60 KM :: Hunting area Municipality of Kresevo : 60 KM
   • One day entry license - 100 KM :: Hunting area Municipality of Kresevo : 100 KM

Fishing club Kiseljak
   • Fishing daily licence :: River Kresevka : 20 KM
   • Annual licence :: Kiseljak : 100 KM

Fishing club Kresevo
   • Annual licence :: River Kresevka : 100 KM
   • Fishing daily licence :: Rakovicka River : 20 KMLociraj na karti
Turističke
informacije
Gdje odsjesti
Turizam, aktivnosti
& ostale usluge
Sarajevo
Bjelašnica i
Igman
Lukomir/Umoljani
Jahorina
Ilidža
Nacionalni Park
Sutjeska
Rijeka Tara
Gornja dolina
rijeke Drine
Kreševo
Fojnica
Kraljeva Sutjeska
Visoko
Vareš
Kanjon Rakitnice
Bijambare
Olovo
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?