O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

uTravel agencies


Vi Tours
   • :: : 80 KM
   • :: : 65 KM

World Wide Search d.o.o. Visoko, Guided tour: Bosnian valley of the pyramids and other monuments of the Visoko
   • Guided daily tours to Bosnian Pyramids and other attractions and sites in Visoko. :: Visoko : 20 KM
   • Guided daily tours to Bosnian Pyramids and other attractions and sites in Visoko. :: Visoko : 50 KMSport clubs


Fishing club Breza
   • Fishing daily licence :: Breza : 20 KM
   • Annual licence :: Breza : 100 KM

Hunting club Srndac
   • Daily licence for hunting 40KM :: Hunting area of Municipality Visoko : 40 KM
   • Annual licence :: Hunting area of Municipality Visoko : N/A

Mountaineering club Smolin
   • Mountain tours ( as agreed ) :: Mountain Konjuh : N/A
   • Mountain lodge accommodation -per person :: Mountain Konjuh : 6 KM

Extreme sport club Eko Viking
   • Rafting 1 day ( including equipment and two meals) :: Fojnica River : 50 KM
   • Combination of sports in the nature:rock climbing,mountain bike,paragliding... :: Visoko : N/A

Mountaineering club Visocica
   • Mountain lodge accommodation -per person :: Mountain Zbilje : 8 KM
   • Mountain tours ( as agreed ) :: Mountain Visocica : N/A

Fishing club Visoko
   • Fishing daily licence :: River Bosna : 20 KM
   • Annual licence :: Fojnica River : 100 KM

Paragliding club „Black Eagle“
   • Pyramids 15-20 min flight :: Visoko : 85 KM
   • Airport 10 min flight :: Visoko : 60 KMLociraj na karti
Šta vidjeti i raditi
Turističke
informacije
Gdje odsjesti
Turizam, aktivnosti
& ostale usluge
Sarajevo
Bjelašnica i
Igman
Lukomir/Umoljani
Jahorina
Ilidža
Nacionalni Park
Sutjeska
Rijeka Tara
Gornja dolina
rijeke Drine
Kreševo
Fojnica
Kraljeva Sutjeska
Visoko
Vareš
Kanjon Rakitnice
Bijambare
Olovo
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?