O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

uTurističke agencije


MG Travel
   • :: : N/A
   • :: : N/A

Unis Tours Banja Luka
   • :: : 76 KM
   • :: : N/A

Star Travel
   • Hotel's accomodation :: Banja Luka : N/A
   • Winter holiday :: Through BiH : N/A

Mis Tours
   • Hotel's accomodation :: Banja Luka : N/A
   • Winter holiday :: Through BiH : N/A

Bobar tours Banja Luka
   • Student excursions through B&H :: Through BiH : N/A
   • Wnterseason: Jahorina-Hotel's accomodation :: Mountain Jahorina : N/A

Sebastijan
   • :: : N/A
   • :: : N/A

Ars tours
   • :: : N/A
   • :: : N/A

Zepter Passport
   • 7 halfboards :: Mountain Jahorina : 399 KM
   • A tour through B&H :: Sarajevo : N/ASportski klubovi


Diving Club Pelagos
   • Diving :: Rijeka Vrbas Banja Luka : N/A
   • Diving :: Rijeka Vrbas Banja Luka : N/A

Mountaineering Club Kozara
   • Mountaineering :: Kozara : N/A
   • Mountaineering (one day with guide) :: Kozara : N/A

Biking Club BSK
   • Mountain bike :: Through BiH : N/A
   • City bikeing :: Banja Luka : N/A

Kayak-Canoe Club Vrbas
   • Rafting on the River Vrbas :: River Vrbas : N/A
   • Kayak - canoe activities with training :: River Vrbas : 10 KM

Rafting Club Canyon
   • Rafting on the River Vrbas :: River Vrbas : N/A
   • Rafting on the River Vrbas :: River Vrbas : N/A

Diving Club Buk
   • Diving :: River Vrbas : 60 KM
   • Diving :: River Vrbas : N/ALociraj na karti
Historija
Dolazak
Šta vidjeti i raditi
Muzeji i Galerije
Festivali
Gdje jesti
Turističke
informacije
Gdje odsjesti
Smještaj
Turizam, aktivnosti
& ostale usluge
Jajce
Banja Luka
Doboj
Bihać
Područje rijeke
Plive
Bardača
Ptičji Rezervat
Rijeka Una
Drvar
Cazin
Bosanska Krupa
Velika Kladuša
Prijedor/Kozara
Nacionalni Park
Sanski Most
Rijeka Vrbas
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?