O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

uTravel agencies


Tosa
   • Hotel's accomodation :: Mountain Jahorina : 78 KM
   • Hotel's accomodation :: Mountain Jahorina : 80 KMSport clubs


Mountaineering club Javorina
   • Mountain tours ( as agreed ) :: Mountain Jahorina : N/A
   • Skiing :: Mountain Jahorina : N/A

Hunting club Jahorina Pale
   • One day entry license - 60 KM :: Deer hunting : 60 KM
   • One day entry license - 150 KM :: Bear hunting : 150 KM

Mountaineering club Romanija
   • Mountaineering (one day with guide) :: Mountain Zelengora : N/A
   • Mountain tours ( as agreed ) :: Mountain Jahorina : N/A

Hunting club Romanija
   • One day entry license - 60 KM :: Deer hunting : 60 KM
   • One day entry license - 150 KM :: Bear hunting : 150 KM

Hunting club Jahorina
   • One day entry license - 60 KM :: Deer hunting : 60 KM
   • One day entry license - 150 KM :: Bear hunting : 150 KM

Winter Olympic centre Jahorina
   • Ski pass-per day-per person (til 9:00-16:00) :: Mountain Jahorina : 35 KM
   • Ski rent srvis - per day -per person :: Mountain Jahorina : 20 KMLociraj na karti
Dolazak
Šta vidjeti i raditi
Gdje jesti
Turističke
informacije
Gdje odsjesti
Smještaj
Turizam, aktivnosti
& ostale usluge
Sarajevo
Bjelašnica i
Igman
Lukomir/Umoljani
Jahorina
Ilidža
Nacionalni Park
Sutjeska
Rijeka Tara
Gornja dolina
rijeke Drine
Kreševo
Fojnica
Kraljeva Sutjeska
Visoko
Vareš
Kanjon Rakitnice
Bijambare
Olovo
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?