O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u


Ova rijeka, po mnogima najljepša rijeka u cijeloj zemlji, prirasla je srcu svim zajednicama koje su se formirale duž 207 km njenog toka. Una je krajini ono što je Neretva Hercegovini - život, a životna snaga Une poštovana je kroz historiju ovoga regiona.Slijede interesantni citati o rijeci Uni iz djela Hasana Tijanovića iz Bihaća
"Citat"
“U slivu rijeke Une u podzemnim vodama Grmeča živi čovječja ribica, pored Une raste oko 170 vrsta ljekovitih trava, po Uni je jedna rijetka biljka dobila naziv Campanila unensis – unska zvončika, u ovoj rijeci živi 28 vrsta riba od kojih najveće, mladice, mogu biti teške preko 30 kg, u Grmuškom kanjonu može se ugledati divokoza, u pjeskovitim unskim naplavama mogu se vidjeti mali rakovi, sigurni znak čiste vode, raspjevan izgled korita Une i igra slapova i bukova rezultat su živog, dugotrajnog i rijetkog biokemijskog procesa stvaranja sedre bez koje Una ne bi bila ono što jeste.“Lociraj na karti
Dolazak
Šta vidjeti i raditi
Turističke
informacije
Gdje odsjesti
Turizam, aktivnosti
& ostale usluge
Jajce
Banja Luka
Doboj
Bihać
Područje rijeke
Plive
Bardača
Ptičji Rezervat
Rijeka Una
Drvar
Cazin
Bosanska Krupa
Velika Kladuša
Prijedor/Kozara
Nacionalni Park
Sanski Most
Rijeka Vrbas
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?