O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u


Naseljavanje visokih, izoliranih područja bio je dio tradicije prvih doseljenika u Bosnu i Hercegovinu. Vlašić nije bio dom samo Staroilirskim gorštacima i sljedbenicima srednjovjekovne Bosanske crkve, nego i velikoj pastirskoj zajednici koja ovdje nastavlja da živi od plodnoga tla na velikom platou Vlašićke planine.Na život ovih gorštaka dramatičan uticaj je imao prethodni rat kada su mnogi od njih bili prisiljeni da napuste dotadašnji oblik egzistiranja kojim su već stoljećima živjeli njihovi preci.Pa ipak, znatan broj se sada vratio svome prijašnjem načinu života i običajima tradicionalno kvalitetnog ovčarstva i proizvodnje čuvenog i vrlo cijenjenog vlašićkog sira.


Lociraj na karti
Dolazak
Šta vidjeti i raditi
Turističke
informacije
Gdje odsjesti
Turizam, aktivnosti
& ostale usluge
Zenica
Travnik
Planina Vlašić
Park Prirode Tajan
Tešanj
Maglaj
Teslić
Rijeka Krivaja/
Zavidovići
Bugojno
Prusac
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?