O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u

Napomena Vremensku prognozu obezbjeđuje i ažurira On-Line redakcija Radio-Televizije Federacije Bosne i Hercegovine
Livno
Max 15 [oC] | 59 [oF]
Min 11 [oC] | 52 [oF]

Neum
Max 27 [oC] | 81 [oF]
Min 13 [oC] | 55 [oF]Mostar
Max 19 [oC] | 66 [oF]
Min 13 [oC] | 55 [oF]

Sarajevo
Max 21 [oC] | 70 [oF]
Min 12 [oC] | 54 [oF]Tuzla
Max 23 [oC] | 73 [oF]
Min 13 [oC] | 55 [oF]

B. Luka
Max 22 [oC] | 72 [oF]
Min 16 [oC] | 61 [oF]Vlašić
Max 11 [oC] | 52 [oF]
Min 7 [oC] | 45 [oF]

Goražde
Max 24 [oC] | 75 [oF]
Min 12 [oC] | 54 [oF]Trebinje
Max 19 [oC] | 66 [oF]
Min 13 [oC] | 55 [oF]

Zenica
Max 24 [oC] | 75 [oF]
Min 10 [oC] | 50 [oF]Bihać
Max 21 [oC] | 70 [oF]
Min 15 [oC] | 59 [oF]

Bjelašnica
Max 13 [oC] | 55 [oF]
Min 6 [oC] | 43 [oF]