O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u

Napomena Vremensku prognozu obezbjeđuje i ažurira On-Line redakcija Radio-Televizije Federacije Bosne i Hercegovine
Livno
Max 10 [oC] | 50 [oF]
Min 8 [oC] | 46 [oF]

Neum
Max 15 [oC] | 59 [oF]
Min 13 [oC] | 55 [oF]Mostar
Max 16 [oC] | 61 [oF]
Min 14 [oC] | 57 [oF]

Sarajevo
Max 15 [oC] | 59 [oF]
Min 11 [oC] | 52 [oF]Tuzla
Max 18 [oC] | 64 [oF]
Min 9 [oC] | 48 [oF]

Zenica
Max 17 [oC] | 63 [oF]
Min 9 [oC] | 48 [oF]Bjelašnica
Max 8 [oC] | 46 [oF]
Min 6 [oC] | 43 [oF]

Goražde
Max 18 [oC] | 64 [oF]
Min 12 [oC] | 54 [oF]Trebinje
Max 14 [oC] | 57 [oF]
Min 13 [oC] | 55 [oF]

B. Luka
Max 16 [oC] | 61 [oF]
Min 9 [oC] | 48 [oF]Vlašić
Max 8 [oC] | 46 [oF]
Min 5 [oC] | 41 [oF]

Brčko
Max 19 [oC] | 66 [oF]
Min 11 [oC] | 52 [oF]Igman
Max 9 [oC] | 48 [oF]
Min 6 [oC] | 43 [oF]

Jahorina
Max 5 [oC] | 41 [oF]
Min 3 [oC] | 37 [oF]Bijeljina
Max 20 [oC] | 68 [oF]
Min 11 [oC] | 52 [oF]

Konjic
Max 15 [oC] | 59 [oF]
Min 13 [oC] | 55 [oF]Prijedor
Max 14 [oC] | 57 [oF]
Min 7 [oC] | 45 [oF]

Zvornik
Max 20 [oC] | 68 [oF]
Min 11 [oC] | 52 [oF]Bugojno
Max 13 [oC] | 55 [oF]
Min 9 [oC] | 48 [oF]

Bihać
Max 13 [oC] | 55 [oF]
Min 9 [oC] | 48 [oF]