O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u

Napomena Vremensku prognozu obezbjeđuje i ažurira On-Line redakcija Radio-Televizije Federacije Bosne i Hercegovine
Livno
Max 1 [oC] | 34 [oF]
Min -4 [oC] | 25 [oF]

Neum
Max 6 [oC] | 43 [oF]
Min 1 [oC] | 34 [oF]Mostar
Max 6 [oC] | 43 [oF]
Min 1 [oC] | 34 [oF]

Sarajevo
Max 4 [oC] | 39 [oF]
Min -3 [oC] | 27 [oF]Tuzla
Max 3 [oC] | 37 [oF]
Min -4 [oC] | 25 [oF]

B. Luka
Max 4 [oC] | 39 [oF]
Min -3 [oC] | 27 [oF]Zenica
Max 4 [oC] | 39 [oF]
Min -2 [oC] | 28 [oF]

Bjelašnica
Max 0 [oC] | 32 [oF]
Min -7 [oC] | 19 [oF]Goražde
Max 6 [oC] | 43 [oF]
Min -3 [oC] | 27 [oF]

Trebinje
Max 9 [oC] | 48 [oF]
Min 0 [oC] | 32 [oF]Bihać
Max 2 [oC] | 36 [oF]
Min -3 [oC] | 27 [oF]

Vlašić
Max 0 [oC] | 32 [oF]
Min -9 [oC] | 16 [oF]Brčko
Max 4 [oC] | 39 [oF]
Min -3 [oC] | 27 [oF]

Igman
Max 0 [oC] | 32 [oF]
Min -8 [oC] | 18 [oF]Jahorina
Max -3 [oC] | 27 [oF]
Min -10 [oC] | 14 [oF]

Bijeljina
Max 4 [oC] | 39 [oF]
Min -3 [oC] | 27 [oF]