O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u

Napomena Vremensku prognozu obezbjeđuje i ažurira On-Line redakcija Radio-Televizije Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo
Max 10 [oC] | 50 [oF]
Min 2 [oC] | 36 [oF]

Mostar
Max 14 [oC] | 57 [oF]
Min 10 [oC] | 50 [oF]Goražde
Max 12 [oC] | 54 [oF]
Min 2 [oC] | 36 [oF]

Livno
Max 8 [oC] | 46 [oF]
Min 6 [oC] | 43 [oF]Neum
Max 13 [oC] | 55 [oF]
Min 8 [oC] | 46 [oF]

Trebinje
Max 13 [oC] | 55 [oF]
Min 5 [oC] | 41 [oF]Zenica
Max 14 [oC] | 57 [oF]
Min 4 [oC] | 39 [oF]

Bjelašnica
Max 7 [oC] | 45 [oF]
Min 1 [oC] | 34 [oF]Bihać
Max 13 [oC] | 55 [oF]
Min 7 [oC] | 45 [oF]

Tuzla
Max 13 [oC] | 55 [oF]
Min 3 [oC] | 37 [oF]B. Luka
Max 14 [oC] | 57 [oF]
Min 5 [oC] | 41 [oF]

Vlašić
Max 8 [oC] | 46 [oF]
Min 2 [oC] | 36 [oF]Brčko
Max 13 [oC] | 55 [oF]
Min 4 [oC] | 39 [oF]

Drvar
Max 11 [oC] | 52 [oF]
Min 8 [oC] | 46 [oF]Jahorina
Max 5 [oC] | 41 [oF]
Min 0 [oC] | 32 [oF]

Igman
Max 8 [oC] | 46 [oF]
Min 1 [oC] | 34 [oF]Bijeljina
Max 13 [oC] | 55 [oF]
Min 4 [oC] | 39 [oF]

Zvornik
Max 13 [oC] | 55 [oF]
Min 4 [oC] | 39 [oF]Čvrsnica
Max 2 [oC] | 36 [oF]
Min -1 [oC] | 30 [oF]

Prenj
Max 4 [oC] | 39 [oF]
Min -1 [oC] | 30 [oF]Mrkonjić G.
Max 11 [oC] | 52 [oF]
Min 4 [oC] | 39 [oF]

Konjic
Max 12 [oC] | 54 [oF]
Min 8 [oC] | 46 [oF]Doboj
Max 13 [oC] | 55 [oF]
Min 4 [oC] | 39 [oF]

Prijedor
Max 12 [oC] | 54 [oF]
Min 5 [oC] | 41 [oF]Bugojno
Max 12 [oC] | 54 [oF]
Min 4 [oC] | 39 [oF]

Prnjavor
Max 13 [oC] | 55 [oF]
Min 4 [oC] | 39 [oF]Stožer
Max 3 [oC] | 37 [oF]
Min -1 [oC] | 30 [oF]