O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u

Napomena Vremensku prognozu obezbjeđuje i ažurira On-Line redakcija Radio-Televizije Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo
Max 23 [oC] | 73 [oF]
Min 9 [oC] | 48 [oF]

Mostar
Max 25 [oC] | 77 [oF]
Min 12 [oC] | 54 [oF]Goražde
Max 27 [oC] | 81 [oF]
Min 8 [oC] | 46 [oF]

Livno
Max 18 [oC] | 64 [oF]
Min 8 [oC] | 46 [oF]Neum
Max 24 [oC] | 75 [oF]
Min 11 [oC] | 52 [oF]

Trebinje
Max 24 [oC] | 75 [oF]
Min 10 [oC] | 50 [oF]B. Luka
Max 25 [oC] | 77 [oF]
Min 12 [oC] | 54 [oF]

Vlašić
Max 18 [oC] | 64 [oF]
Min 5 [oC] | 41 [oF]Bihać
Max 24 [oC] | 75 [oF]
Min 12 [oC] | 54 [oF]

Tuzla
Max 23 [oC] | 73 [oF]
Min 10 [oC] | 50 [oF]Zenica
Max 23 [oC] | 73 [oF]
Min 10 [oC] | 50 [oF]

Bjelašnica
Max 17 [oC] | 63 [oF]
Min 5 [oC] | 41 [oF]Jahorina
Max 15 [oC] | 59 [oF]
Min 4 [oC] | 39 [oF]

Igman
Max 18 [oC] | 64 [oF]
Min 5 [oC] | 41 [oF]Brčko
Max 24 [oC] | 75 [oF]
Min 11 [oC] | 52 [oF]

Bijeljina
Max 24 [oC] | 75 [oF]
Min 11 [oC] | 52 [oF]Konjic
Max 23 [oC] | 73 [oF]
Min 11 [oC] | 52 [oF]

Prijedor
Max 24 [oC] | 75 [oF]
Min 11 [oC] | 52 [oF]Zvornik
Max 24 [oC] | 75 [oF]
Min 10 [oC] | 50 [oF]

Bugojno
Max 22 [oC] | 72 [oF]
Min 8 [oC] | 46 [oF]