O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u

Napomena Vremensku prognozu obezbjeđuje i ažurira On-Line redakcija Radio-Televizije Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo
Max 27 [oC] | 81 [oF]
Min 19 [oC] | 66 [oF]

Mostar
Max 34 [oC] | 93 [oF]
Min 21 [oC] | 70 [oF]Goražde
Max 29 [oC] | 84 [oF]
Min 19 [oC] | 66 [oF]

Livno
Max 28 [oC] | 82 [oF]
Min 15 [oC] | 59 [oF]Neum
Max 34 [oC] | 93 [oF]
Min 20 [oC] | 68 [oF]

Trebinje
Max 33 [oC] | 91 [oF]
Min 18 [oC] | 64 [oF]Vlašić
Max 22 [oC] | 72 [oF]
Min 13 [oC] | 55 [oF]

Tuzla
Max 29 [oC] | 84 [oF]
Min 18 [oC] | 64 [oF]Zenica
Max 27 [oC] | 81 [oF]
Min 19 [oC] | 66 [oF]

B. Luka
Max 30 [oC] | 86 [oF]
Min 19 [oC] | 66 [oF]Bihać
Max 29 [oC] | 84 [oF]
Min 20 [oC] | 68 [oF]

Bjelašnica
Max 20 [oC] | 68 [oF]
Min 14 [oC] | 57 [oF]Jahorina
Max 17 [oC] | 63 [oF]
Min 11 [oC] | 52 [oF]

Igman
Max 21 [oC] | 70 [oF]
Min 15 [oC] | 59 [oF]Brčko
Max 30 [oC] | 86 [oF]
Min 19 [oC] | 66 [oF]

Bijeljina
Max 31 [oC] | 88 [oF]
Min 19 [oC] | 66 [oF]Konjic
Max 32 [oC] | 90 [oF]
Min 19 [oC] | 66 [oF]

Prijedor
Max 29 [oC] | 84 [oF]
Min 19 [oC] | 66 [oF]Zvornik
Max 30 [oC] | 86 [oF]
Min 19 [oC] | 66 [oF]

Bugojno
Max 28 [oC] | 82 [oF]
Min 17 [oC] | 63 [oF]