O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u

Napomena Vremensku prognozu obezbjeđuje i ažurira On-Line redakcija Radio-Televizije Federacije Bosne i Hercegovine
Livno
Max 30 [oC] | 86 [oF]
Min 16 [oC] | 61 [oF]

Neum
Max 36 [oC] | 97 [oF]
Min 19 [oC] | 66 [oF]Mostar
Max 37 [oC] | 99 [oF]
Min 21 [oC] | 70 [oF]

Sarajevo
Max 33 [oC] | 91 [oF]
Min 18 [oC] | 64 [oF]Tuzla
Max 34 [oC] | 93 [oF]
Min 20 [oC] | 68 [oF]

B. Luka
Max 35 [oC] | 95 [oF]
Min 22 [oC] | 72 [oF]Vlašić
Max 26 [oC] | 79 [oF]
Min 14 [oC] | 57 [oF]

Goražde
Max 35 [oC] | 95 [oF]
Min 19 [oC] | 66 [oF]Trebinje
Max 36 [oC] | 97 [oF]
Min 19 [oC] | 66 [oF]

Zenica
Max 34 [oC] | 93 [oF]
Min 19 [oC] | 66 [oF]Bihać
Max 33 [oC] | 91 [oF]
Min 21 [oC] | 70 [oF]

Bjelašnica
Max 26 [oC] | 79 [oF]
Min 14 [oC] | 57 [oF]