O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u

Napomena Vremensku prognozu obezbjeđuje i ažurira On-Line redakcija Radio-Televizije Federacije Bosne i Hercegovine
Livno
Max 17 [oC] | 63 [oF]
Min 3 [oC] | 37 [oF]

Neum
Max 22 [oC] | 72 [oF]
Min 8 [oC] | 46 [oF]Mostar
Max 23 [oC] | 73 [oF]
Min 9 [oC] | 48 [oF]

Sarajevo
Max 18 [oC] | 64 [oF]
Min 4 [oC] | 39 [oF]Tuzla
Max 19 [oC] | 66 [oF]
Min 5 [oC] | 41 [oF]

B. Luka
Max 20 [oC] | 68 [oF]
Min 6 [oC] | 43 [oF]Zenica
Max 18 [oC] | 64 [oF]
Min 5 [oC] | 41 [oF]

Bjelašnica
Max 12 [oC] | 54 [oF]
Min -3 [oC] | 27 [oF]Goražde
Max 20 [oC] | 68 [oF]
Min 5 [oC] | 41 [oF]

Bihać
Max 19 [oC] | 66 [oF]
Min 6 [oC] | 43 [oF]Trebinje
Max 21 [oC] | 70 [oF]
Min 7 [oC] | 45 [oF]

Vlašić
Max 12 [oC] | 54 [oF]
Min -4 [oC] | 25 [oF]Brčko
Max 20 [oC] | 68 [oF]
Min 5 [oC] | 41 [oF]

Igman
Max 12 [oC] | 54 [oF]
Min -3 [oC] | 27 [oF]Jahorina
Max 9 [oC] | 48 [oF]
Min -5 [oC] | 23 [oF]

Bijeljina
Max 20 [oC] | 68 [oF]
Min 6 [oC] | 43 [oF]Konjic
Max 21 [oC] | 70 [oF]
Min 8 [oC] | 46 [oF]

Prijedor
Max 19 [oC] | 66 [oF]
Min 4 [oC] | 39 [oF]Zvornik
Max 19 [oC] | 66 [oF]
Min 5 [oC] | 41 [oF]

Bugojno
Max 18 [oC] | 64 [oF]
Min 3 [oC] | 37 [oF]