O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u

Napomena Vremensku prognozu obezbjeđuje i ažurira On-Line redakcija Radio-Televizije Federacije Bosne i Hercegovine
Livno
Max 22 [oC] | 72 [oF]
Min 17 [oC] | 63 [oF]

Neum
Max 28 [oC] | 82 [oF]
Min 22 [oC] | 72 [oF]Mostar
Max 28 [oC] | 82 [oF]
Min 24 [oC] | 75 [oF]

Sarajevo
Max 23 [oC] | 73 [oF]
Min 18 [oC] | 64 [oF]Tuzla
Max 27 [oC] | 81 [oF]
Min 19 [oC] | 66 [oF]

B. Luka
Max 27 [oC] | 81 [oF]
Min 18 [oC] | 64 [oF]Zenica
Max 24 [oC] | 75 [oF]
Min 18 [oC] | 64 [oF]

Bjelašnica
Max 22 [oC] | 72 [oF]
Min 11 [oC] | 52 [oF]Goražde
Max 26 [oC] | 79 [oF]
Min 18 [oC] | 64 [oF]

Trebinje
Max 28 [oC] | 82 [oF]
Min 20 [oC] | 68 [oF]Bihać
Max 28 [oC] | 82 [oF]
Min 17 [oC] | 63 [oF]

Vlašić
Max 19 [oC] | 66 [oF]
Min 12 [oC] | 54 [oF]Brčko
Max 28 [oC] | 82 [oF]
Min 19 [oC] | 66 [oF]

Igman
Max 23 [oC] | 73 [oF]
Min 11 [oC] | 52 [oF]Jahorina
Max 19 [oC] | 66 [oF]
Min 9 [oC] | 48 [oF]

Bijeljina
Max 29 [oC] | 84 [oF]
Min 20 [oC] | 68 [oF]