O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u

Napomena Vremensku prognozu obezbjeđuje i ažurira On-Line redakcija Radio-Televizije Federacije Bosne i Hercegovine




Sarajevo
Max 22 [oC] | 72 [oF]
Min 8 [oC] | 46 [oF]

Mostar
Max 27 [oC] | 81 [oF]
Min 14 [oC] | 57 [oF]



Goražde
Max 24 [oC] | 75 [oF]
Min 8 [oC] | 46 [oF]

Livno
Max 21 [oC] | 70 [oF]
Min 9 [oC] | 48 [oF]



Neum
Max 26 [oC] | 79 [oF]
Min 12 [oC] | 54 [oF]

Trebinje
Max 26 [oC] | 79 [oF]
Min 11 [oC] | 52 [oF]



Vlašić
Max 16 [oC] | 61 [oF]
Min 5 [oC] | 41 [oF]

Bihać
Max 20 [oC] | 68 [oF]
Min 11 [oC] | 52 [oF]



Tuzla
Max 20 [oC] | 68 [oF]
Min 10 [oC] | 50 [oF]

Zenica
Max 21 [oC] | 70 [oF]
Min 11 [oC] | 52 [oF]



B. Luka
Max 22 [oC] | 72 [oF]
Min 12 [oC] | 54 [oF]

Bjelašnica
Max 17 [oC] | 63 [oF]
Min 5 [oC] | 41 [oF]



Jahorina
Max 14 [oC] | 57 [oF]
Min 3 [oC] | 37 [oF]

Igman
Max 17 [oC] | 63 [oF]
Min 5 [oC] | 41 [oF]



Brčko
Max 21 [oC] | 70 [oF]
Min 11 [oC] | 52 [oF]

Bijeljina
Max 22 [oC] | 72 [oF]
Min 11 [oC] | 52 [oF]