O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

u


Katolička tradicija Bosne Srebrene najbolje je predstavljena u Fojnici i Kraljevoj Sutjesci.U Franjevačkom muzeju Duh Sveti
, koji je dio manastira izgrađen na vrhu brda, nalazi se preko 17,000 primjeraka knjiga, dokumenata, izvještaja kao i druga po veličini zbirka inkunabula ( knjige nastale prije 1500 godine). U muzeju je također izložena Ahdnama. Ovaj dokument je jedan od najvažnijih odredbi izdatih od strane Sultana Mehmeda Fatiha katoličkoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Dekret izdat u 16-tom stoljeću, a potpisan u Milodrazu sjeveroistočno od Fojnice, omogućavao je kršćanima da slobodno upražnjavaju i propagiraju svoja religijska uvjerenja. Iako je bilo nasumičnih progona na lokalnom nivou, politika carstva je bila da da religijsku slobodu svojim kršćanskim građanima.Tekija Ćazima Muse Hadžimelića (tekija reda Nakšibendi)
u selu Živčići je islamsko sveto mjesto na kojem se jednom godišnje okupljaju derviši. Tu je i mali porodični muzej koji je otvoren svakoga dana od 8:00 do 16:00 i kojem se mogu vidjeti fascinantni primjeri tradicionalne odjeće derviša a koji potiču iz turskog perioda kao i nekoliko slika i drugih relikvija iz istog perioda.

Fojnica je dom jednoj od devetnaest banja koje rade u Bosni i Hercegovini. Nedavno renovirani Reumal, nudi jeftine usluge, termalnih bazena, masaža i cijelog spektra drugih usluga. Banja Reumal Fojnica, nalazi se u centru grada.

Lociraj na karti
Dolazak
Šta vidjeti i raditi
Turističke
informacije
Gdje odsjesti
Turizam, aktivnosti
& ostale usluge
Sarajevo
Bjelašnica i
Igman
Lukomir/Umoljani
Jahorina
Ilidža
Nacionalni Park
Sutjeska
Rijeka Tara
Gornja dolina
rijeke Drine
Kreševo
Fojnica
Kraljeva Sutjeska
Visoko
Vareš
Kanjon Rakitnice
Bijambare
Olovo
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?