O Bosni i Hercegovini
Praktične informacije
Turističke atrakcije
FAQ's
Publikacije
Mapa "Srca južne Evrope"
Mobilni turistički vodič i turističke kartice
Turističke informacije
Komunicirajte sa BH Telecomom: Prepaid paket za turiste
Frend za turiste: povoljna komunikacija i neograničen mobilni internet
Mailing lista
Prikaži
Smještaj
Sportske klubove
Turističke agencije

uCamp Oaza Ilidza
   • Camp
   • Bungalow: full board (pro person)

Hotel Banana city
   • Single with breakfast
   • Double with breakfast

Hotel Bosna 1 Sarajevo
   • Single with breakfast
   • Double with breakfast

Hotel Casa grande
   • Single with breakfast
   • Double with breakfast

Hotel Delminium
   • Single with breakfast
   • Double with breakfast

Hotel Green
   • Single with breakfast
   • Double with breakfast

Hotel Hercegovina
   • Single with breakfast
   • Double 1/2 with breakfast

Hotel Hollywood
   • Single with breakfast
   • Double with breakfast

Hotel Hungaria
   • Single with breakfast
   • Double 1/2 with breakfast

Hotel Imzit
   • Single with breakfast
   • Double with breakfast

Hotel Imzit II
   • Single with breakfast
   • Double with breakfast

Hotel Rimski most
   • Single with breakfast
   • Double with breakfast

Hotel Star
   • Single with breakfast
   • Double 1/2 with breakfast

Spa Terme
   • Single with breakfast
   • Double 1/2 with breakfast

Lociraj na karti
Dolazak
Šta vidjeti i raditi
Turističke
informacije
Gdje odsjesti
Turizam, aktivnosti
& ostale usluge
Sarajevo
Bjelašnica i
Igman
Lukomir/Umoljani
Jahorina
Ilidža
Nacionalni Park
Sutjeska
Rijeka Tara
Gornja dolina
rijeke Drine
Kreševo
Fojnica
Kraljeva Sutjeska
Visoko
Vareš
Kanjon Rakitnice
Bijambare
Olovo
Zemlja u obliku
srca
Šta raditi?
Kuda ići?